Isı Yalıtım Alanları

Isı Yalıtımı – Mantolama Alanları 

Yapıların ısı değişikliklerine karşı korunmasında en önemli görev dış yapı elemanlarına düşmektedir. Dış duvarlar, pencereler olmak üzere çatı, baca ve zemine temas eden yapı bileşenlerinin ısı yalıtımına uygun ürünler olması durumunda dışarıdan gelen sıcak ve soğuğa karşı konutların korunması sağlanmış olacaktır.

Yapılarda dış duvarlardan kaynaklanan ısı kayıpları binanın yüksekliğine göre farklılık göstermektedir. Yüzey ne kadar büyükse ısı kaybı da o kadar fazla olacaktır. Çok katlı yapılarda % 40, tek katlı yapılarda % 25 civarında dış cephe duvarlarından kaynaklanan ısı kayıpları meydana gelmektedir. Duvarlarda kısa süreli ısıtma söz konusu değilse eğer ; dış cephe ısı yalıtımı – mantolama tercih edilmelidir, böylece yapı elemanlarının ısı depolama kapasitesinden de faydalanılmış olunmaktadır. Aynı zamanda bu uygulama tüm yapı kabuğunu yağış suları ve ısı gerilimlerden korumakta ve yapıların ömrünü uzatmaktadır.

Döşemelerde Isı Yalıtımı – Mantolamakış yaz

Yapılardaki diğer elemanlarda olduğu gibi bodrum ve döşemelerde de ısı kayıpları oluşmaktadır. Isı kayıplarının tek katlı yapılarda % 20, çok katlı yapılarda % 6 oranında olduğu tespit edilmiştir.

Özellikle zemin alanlarında suya karşı dayanıklı basınç mukavemeti yüksek ( 200 kpa ) ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Yapılacak su yalıtımı döşeme betonunun ve yalıtım levhalarının altına veya üstüne uygulanabilir. Soğuk bölgelerde yapıların iç sıcaklığı ile zemin sıcaklığı arasındaki farkın çok olması durumunda, zemin üzerine oturan döşemede ısı yalıtımı yapılması gereklidir.

Pencerelerde Isı Yalıtımı – Mantolama 

Yapılarda pencereler ısı geçirgenliğinin en fazla olduğu yerlerdir. Pencerelerde toplam ısı kaybının en büyük bölümünü, transmisyon ısı kaybı ve derzlerin neden olduğu eksikliklerden dolayı ısı kaybı oluşturmaktadır. Pencerelerdeki ısı kaybını en aza indirgemek için , pencere iç merkezlerine mutlaka ısı yalıtım sıvası ve/veya 1-2 cm kalınlığında xps serisi mantolama straforları ile takviye yapılmalıdır. Pencereler kış aylarında güneş ışığını içeri alarak , ortamdaki ısı kazancını sağlamaktadır. Fakat güneş ışığı alamadığı zamanlarda kazandığı ısıyı hemen kaybetmektedir. Pencerelerde ısı kaybını azaltmak için üretilmiş olan çift cam teknolojisinden mutlaka faydalanmak gerekmektedir. 

Çatılarda Isı Yalıtımı – Mantolama 

Yapılarda nem kararlılığı ile birlikte ısı kararlılığı da çok önemlidir. Isı kararlılığı için yapıların yalıtılması gerekmekte ve diğer yapı elemanları gibi çatılarda bu ısı yalıtımı – izolasyon uygulamasına mutlaka  dahil edilmelidir. Yapılar mimari aşamasında suyun içeride buharlaşıp dışarıda yoğuşacağı şekilde tasarlanmalı. Su buharının yapıların içinde yoğuşmadan dışarı atılması ve vantilasyon ile havanın daha fazla su tutabilmesi için ısı yalıtımı ve yapı malzemelerinin buharın yoğuşmasına izin vermeyecek şekilde seçilmesi önemlidir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları sebebi ile konutlarda ısıl hareketlilik söz konusudur. Çatılarda yapılan ısı yalıtım uygulamaları bu ısıl hareketliliği belli oranlarda sabitlemektedir.