Isı Yalıtım Sözleşmesi

ÖRNEK YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ

 

Bir taraftan, ………………………………… – ANKARA adresinde mukim ,  ………….APARTMANI YÖNETİMİ ile diğer taraftan, Anavatan Cad. No:30/4 Keçiören – ANKARA adresinde  ŞAD İNŞAAT  arasında  aşağıdaki esaslar ve şartlar dahilinde iş bu sözleşme yapılmıştır.

 

1-     TARAFLAR VE TANIMLAR

 

Bu sözleşme ve eklerinde;

 

YÖNETİM              : ………………………  Apartmanı / Sitesi  Yönetimi

YÜKLENİCİ            : ŞAD İNŞAAT

İŞ YERİ                  : İşveren adresidir.

 

2-    İŞİN KONUSU

Beliritlen adresteki , Isı yalıtım sistemi mantolama uygulaması ve EK’lerde fiyat ve içeriği detaylı olarak belirtilen inşaat işlerinin malzeme ve işçilik dahil olarak yapılması. Sözleşme ve EK leri , yapılan tüm detaylı açıklama ve fiyatlandırmalar dahilinde anahtar teslim GÖTÜRE BEDEL iş teslim usulüne göre imzalanacak olup , taraflar ürün veya işçilik miktarlarındaki artış veya eksilmeyi şart gösterip birbirinden şikayetçi olmayacaktır.

 

3-    İŞİN MİKTARI VE BEDELİ

YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek malzeme ve personel ile yapılacak işlerin bedeli   98.750 TL + KDV’dir. (Doksan Sekiz Bin Yedi Yüz Elli  Türk Lirası + %18 kdv )

Sözleşme bedeline KDV dâhil olmayıp ayrıca eklenecektir.

İş bitimine kadar anahtar teslim götürü bedel sözleşme fiyatı geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ herhangi bir fiyat farkı ve zam talep edemeyecektir.

 

4-    ÜRÜNLERİN TANIMI – İŞİN YAPIMI

 

Sözleşme konusu iş için kullanılacak malzeme numuneleri önceden bina yönetimine sunulan ve seçilen ürünle imalatı yapılacaktır. Yapılacak işin tüm safhalarında , yürürlükteki inşaat işleri teknikleri ve şartnamelerine uygun imalatlar yapılacaktır.

 

5-    İŞİN SÜRESİ VE ÖDEME PLANI

Sözleşme konusu iş, 60 iş gününde eksiksiz ve sorunsuz olarak teslim edilerek , iş teslim raporu alınacaktır.

 

 

 

ÖDEME PLANI

  

PEŞİNAT : S…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ARA ÖDEME : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KALAN BAKİYE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

6-    FİYAT FARKLARI ve İHZARAT

 

Bina yönetiminden hiçbir şekilde Fiyat farkı ve ihrazat istenmeyecektir. Okul Müdürlüğü yükleniciden hiçbir şekilde ücretsiz ilave iş isteğinde bulunmayacaktır. Yapılacak ve yapılmayacak tüm işler detayları ile birlikte sözleşme ve eklerinde belirtilecek , açıkta kalacak şaibeli bir durum oluşmasına imkan verilmeyecektir.

 

7-    YÜKLENİCİNİN & İDARENİN SORUMLULUKLARI

 

Yapılacak işlerde her türlü malzeme ve işçilik YÜKLENİCİ’ye aittir.

İdare bu iş için sadece su ve elektrik temin edecektir.

 

8-     CEZALAR

 

  • İşe Geç Başlama Cezası olarak 300 TL/Gün,
  • Gecikme Cezası günlük olarak sözleşme bedelinin ‰ 3 (binde üç)’ü oranında, yüklenicinin hakkedişinden kesinti yapılacaktır.

 

9-    ACİL TAMİRATLAR & GARANTİ SÜRESİ

Kullanılacak ürünler için 15 yıl ve işçilik hizmetimiz için teslim tarihinden itibaren  2 yıl garanti  taahhüt edilmiştir.

 

10- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

Yüklenici işi tekniğine uygun olarak yapmadığında ve işin süresini kasıtlı olarak uzattığında İdare işi tek taraflı fesh etme yetkisine sahiptir.

Yüklenici işi tekniğine uygun olarak yaptığı halde İdare tarafından engellendiğinde işi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.

11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yetkili hukuk yürürlükteki Türk Hukuku ve ilgili mevzuatıdır.

 

12-  MÜCBİR SEBEPLER

 

Taraflar, Mücbir Sebeplerin oluşması halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve herhangi bir veya tüm yükümlülüklerinin gecikmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu sayılmayacaklardır.

 

13- SÖZLEŞME EKLERİ

 

Bu sözleşmenin EK’ leri vardır. Sözleşme ekleri liste halinde aşağıda yazılıdır.

  • Exel Formatında , fiyatlandırmanın detaylı olarak anlatıldığı ek. EK – 1 A
  • Word Formatında , yapılacak işlerin aşamalarının ve detaylarının anlaşılır bir dille yazılı olarak anlatıldığı ek. EK – 2 A
  • Exel Formatında , firmamızın daha önce yapmış olduğu işleri gösteren Referans çizelgesi ek. EK – 4 A
  • Firmamızın yeterliliğini gösteren , Vergi Borcu Yoktur Yazısı – Ankara Ticaret Odası kayıt sureti fotokopisi – Bu iş için firmamız tafından açılan S.G.K sicil numarası ve işçilerin iş başlangıç bildirgeleri. – Bu iş için firmamız tarafından açılmış İş Güvenlik Dosyası ve kayıtlı işçilerin bilgi ve belgeleri. Tüm bu evraklar bina yönetimine sunulacaktır.

 

 

13-  SON HÜKÜM

 

İşbu Sözleşme son madde dahil 14 ( On Dört ) ana madde 4 ( dört ) EK ‘dosyadan ve son sayfa dahil 4 ( Dört ) sayfadan ibaret olup, tarafların iradeleri dahilinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş, …… / ……… / 2017 tarihinde imzalanmış ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

YÜKLENİCİ                                                   YÖNETİM

 

ŞAD İNŞAAT                                       GÜL  APARTMANI YÖNETİMİ

YUSUF ZİYA ŞAD