Isı Yalıtımı Yasal Zorunluluktur

kanunlar ve mantolama

Mantolama kanunu hakkındaki en güncel bilgiler.

ISI YALITIMI – MANTOLAMA YASAL ZORUNLULUKTUR

T.C Kanunlarına göre (  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu )  1 Ocak 2011’tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunludur. Yapılardaki Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması birçok  yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirecektir.

MANTOLAMA KANUNU

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Enerji Kimlik Belgesi, yapıların enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıflandırmasını, ısı yalıtım özelliklerini ve ısıtma, soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren devlet tarafından yetkilendirilmiş mühendislik firmalarından alınabilecek resmi bir belgedir. Ait olduğu yapının Enerji Performansını göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı ile adlandırılırlar. Enerji verimliliği bakımından A harfi verimli bina, G harfi verimsiz bina anlamına gelmektedir. Isı yalıtım standartlarını sağlayan bir bina ise  B veya C enerji sınıfını harfini alacaktır.