Mantolama Hakkında

Mantolama Nedir ?

Mantolama ısı yalıtım sistemi demektir. Binalarn genellikle dış cephesine uygulanan EPS-XPS -TAŞYÜNÜ – ÇİMENTO ESASLI LEVHA-ISI YALITIM ÖZELLİKLİ SIVA gibi ürünlerle bina dış cephesinin kaplanması işlemine mantolama denir. Bina dış cephelerinin maruz kaldığı iklim şartlarının bina içine en asgari şekilde tesir ettirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Mantolama ısı yalıtım sistemlerinde amaç , yapıların sadece soğuktan değil ? aynı zamanda sıcaktan da korunmasını sağlamaktır.

Mantolama Yaptırmak Zorunlumu ?

EVET devletimiz ve yasalarımız gereği , günümüzde yeni yapılan binalarda mantolama – ısı yalıtım sistemi yapılması gerekli ve zorunludur. Fakat hali hazırda oturulan binalarda mantolama yapılması zorunlu değildir. Fakat 2017 yılında yeni bir yasa ile , hali hazırda yaşanılan binalarada mantolama yapılması zorunluluğunun getirilmesi konuşulmaktadır.

Mantolama Malzemeleri Nelerdir ?

Mantolama malzemelerini sizin için 3 ana başlıkta toparlayacağız.

1 – ) EPS         2 – ) XPS       3 – ) TAŞYÜNÜ 

EPS KÖPÜKEPS Mantolama : Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyren Foam), stiren monomerin polimerizasyonu ile ham petrolün uygun ortamda doğru bileşiminden elde edilen, mini köpükler halindeki karekteristik özelliği kapalı gözenekli olan , beyaz renkte termo-plastik bir üründür. Günümüzde en çok tercih edilen KARBONLU Isı yalıtım sistemleri için özel imalatlarda taneciklerin uzun dalga ışınımı yansıtacak şekilde hammaddenin işlendiği gri/siyah tonların hakim olduğu ürünlerdir.

Polistiren taneciklerin genel şişirilme işlemi  ve taneciklerin birbirine kaynaşması ile üretilen EPS ürünlerinde, minik taneciklerin hacminin büyümesi için ; şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici kimyasal gaz  PENTAN ’dır. Doğal bileşen olan pentan gazı, taneciklerin içinde çok sayıda minik gözeneklerin oluşumunu sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimiden hemen sonra çok kısa sürede hava ile yer değişimi gerçekleştirir. Değişimle birlikte açığa çıkan pentan atmosferde bulunan oksijen Co2 ve su H2O buharına dönüşür. Pentan gazının hava ile temasa geçmesiyle , eps bünyesinde bulunan çok sayıdaki  (yoğunluğuna bağlı olarak 1 m3’te 3 ila 6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücreler içinde stabil hava molekülü hapsolur. EPS Malzemenin genelde  % 96 ile % 98 ’ i hareketsiz havadır ; kalan yüzdelik dilimi POLİSTİREN‘dir.

Eps Straforların ölçülendirilmesi ve yoğunluğu m3 cinsinden yapılmakta olup , ısı iletkenlik kat sayılarıda ürünün üretim aşamasında belirlenmektedir. Fabrikalar 5 cm kalınlıkta 10 danse yoğunlukta strafor üretebildiği gibi , 4 cm kalınlıkta 16 danse yoğunlukta straforda üretebilmektedir. Dış cephe ısı yalıtım sistemi için seçilecek olan EPS straforların kalınlıkları değil , yoğunluk ve ısı iletkenlik kat sayıları , lambda değerleri önemlidir.

ISI İLETKENLİK KAT SAYISI NEDİR ? :  Bir malzemenin fiziki ve kimyasal yapısına göre ; o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin açıklamasıdır. Ürün ısıyı ne kadar çok iletiyorsa ısı iletkenlik kat sayısı o kadar yüksektir. Ne kadar az iletiyorsa ısı iletkenlik kat sayısı o kadar düşüktür. Kısacası ısı yalıtım ürünlerinin , ısı iletkenlik kat sayılarının DÜŞÜK olması gerekmektedir. Zaten ısı yalıtım malzemelerinin , ısı iletkenlik katsayısı (λ) 0,65 W/(m.K) değerinden düşük olmak zorundadır. Aksi takdirde bu ürün ısı yalıtım malzemesi değil ; bina yapım malzemesi sınıfına girmektedir. Isı iletkenlik kat sayısı , XPS ürünlerde lambda değeri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

xpsXPS Mantolama : Extrude Polistren Değişik elementlerle uyuma açık , sulandırılmış ve karıştırılmaya hazır macun kıvamında homojen hücre yapısı karekteristiğine  sahip, ısı yalıtım sistemlerinde kullanılması amacıyla üretilen köpük straforların en sertidir. Xps straforlarda eps ve diğer tüm straforlarda olduğu gibi ; polistrenden üretilmektedir. Aslında EPS ve  XPS straforun arasındaki tek fark , yeni nesil eps straforlara üretim aşamasında karbon elementinin takviye edilmesidir. XPS hammaddesi polistren , ekstrüzyon ( kalıp ısıtma ve hazne içinden geçirme yöntemi ile şekillendirme ) işlemi ile hat boyunca istenilen ebatta çekilebilir. Bilgisayar sistemi kontrölünde yapılan bu üretim sayesinde , balpeteği görünümlü , kararlı bir hücre yapısına sahip ürün elde edilir. Hücrelerin bütün yüzyelerinden birbirine bağlanması , ve hava hücrelerinin içine hapsedilmesi , bilinen en mükemmel ısı yalıtımını sağlamaktadır. Üretim bandından çıkan straforun yüzeyi , zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaylardaki ihtiyaçlar çerçevesinde yapılandırılabilir. XPS straforlar bu sağlam yapı sayesinde içine su almaz ve nemden etkilenmez , diğer ısı yalıtım straforlarına göre haklı bir üstünlüğe sahiptirler.

TAŞYÜNÜTAŞ YÜNÜ Mantolama : Taş yünü volkanik kayalardan , volkan patlamaları ve süre gelen devamlı akışlarla elde edilen diyabaz , bazalt , dolomit gibi mineraller ve  inorganik taşların 1400-1500°C gibi yüksek ısılarda ergitilerek,  elyaf lifleri haline dönüşmesiyle oluşturulan ve %95 ila %98 arasındaki yüksek bir oranda doğal elyaf içeren,  yangına karşı yüksek dayanım gücü olan , aynı zamanda su itici özelliğede sahip olan bilinen EN İYİ  ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Taşyünü ayrıca polistren levhalara göre , hava alabilen yapısı ile kıyaslamada her zaman + ile değerlendirilir. Ayrıca taşyününün doğadaki kaybolma süresi ortalama 165-190 yıl arasında olduğu için , yapılara ölümsüzlük kattığı göz ardı edilmemelidir.

Isı yalıtımı – mantolama sistemi ürünlerinin en iyisi TAŞYÜNÜ diyebiliriz.